Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Parafia w Gostkowie do tej pory zrealizowała dwa zadania dofinansowane przez UMWD, jednak w tym roku jest szansa zrealizować kolejne.

2015 ? Gostków, kościół pw. Świętej Rodziny (XV w.): kontynuacja remontu kościoła: naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu. Łączny koszt zadania 200 419,39 zł. Dofinansowanie MKiDN 100 000,00 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. 40 000,00. Dofinansowanie Gminy Stare Bogaczowice 10 000,00. Wkład własny mieszkańców Gostkowa i Nowych Bogaczowic 50 419,39 zł.
W ramach zadania przeprowadzono prace remontowo-budowlane polegające na rozebraniu pokrycia dachu, wymianie zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu, impregnacji konstrukcji drewnianej, wymianie
łacenia dachu, pokryciu dachu dachówką ceramiczną, montażu obróbek blacharskich i rur spustowych, montażu
gąsiorów dachowych, wykonaniu instalacji odgromowej.

2017 – Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży oraz remont ośmiobocznej elewacji wieży kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie ? I etap. Łączny koszt zadania 105 702,84 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. 30 000,00. Dofinansowanie Gminy Czarny Bór 35 000,00. Wkład własny mieszkańców Jaczkowa 40 702,84 zł.
W ramach zadania przeprowadzono prace remontowo-budowlane, które objęły swym zakresem konserwację konstrukcji szkieletowych hełmu wieży, rozbiórkę blaszanego pokrycia dachu wieży, rozbiórkę deskowania połaci dachu wieży, odeskowanie połaci dachu wieży, krycie papą dachu wieży, krycie dachu blachą cynkową.

2018 – Kontynuacja remontu wieży kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie ? etap II. Łączny koszt zadania ponad 45tyś zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. 40 000,00. Dofinansowanie Gminy Czarny Bór 0,00. Wkład własny mieszkańców Jaczkowa ? zł.