Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – porządek

SĘDZISŁAW

Ołtarz I – na wys. pos. nr 90, 91, 92, 93.
Ołtarz II – na wys. pos. 88.
Ołtarz III – na wys. pos. „ Agro „
Ołtarz IV – na wys. pos. nr 52.

JACZKÓW
Ołtarz I – na wys. OSP
Ołtarz II – na wys. pos. nr 11, 12, 13, 14.
Ołtarz III – na wys. pos. nr 4, 5, 6, 7.
Ołtarz IV – na wys. pos. nr 1, 2, 68, 69, 70.

GOSTKÓW
Ołtarz I – OSP
Ołtarz II – na wys. pos. nr 63.
Ołtarz III – na wys. pos. nr 72, 74.
Ołtarz IV – na wys. pos. nr 77.


Do religijnego i pełnego chwały Bożej przeżycia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zapraszam wszystkich parafian. Czas przygotowania do Uroczystości niech będzie okazją do pogłębienie swojej wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie.