Trwa remont elewacji wieży kościoła w Jaczkowie

Rozpoczął się kolejny etap remontu wieży kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie.

W obecnym etapie zostanie – współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zostanie zakończony remont elewacji wieży. Przypuszczalny termin zakończenia prac to koniec września br. Wykonawcą prac jest Europejska Perła Baroku z Krzeszowa. Łączny koszt tego etapu to 120 319,90 zł z czego 60 000,00 stanowi dotacja MKiDN. Niestety wniosek o dofinansowanie nie spotkał się z przychylnością choćby Gminy Czarny Bór, która również w tym roku odmówiła udzielenia wsparcia. Wciąż brakuje zatem ok 60 tyś. zł. Liczymy zatem na dobre serca mieszkańców Jaczkowa, którzy na przestrzeni tylko dwóch ostatnich lat włożyli ok 60 tyś. środków własnych.