To już pewne ołtarz główny kościoła pw. Świętej Rodziny w Gostkowie odzyska pierwotny wygląd.

Wczoraj (26.07) miała miejsce komisja konserwatorska, w której uczestniczyła Pani Maria Ptak ? pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Podczas przeprowadzonych oględzin podjęto decyzję o przywróceniu oryginalnego mazerunku niepozłoconych elementów ołtarza, który odsłonił się po zdjęciu późniejszych przemalowań. Dla wielu nowy wygląd ołtarza będzie wielkim zdziwieniem choć byliśmy na to przygotowani choćby po tym jak zmienił się wygląd chrzcielnicy. Można przypuszczać, że to nie ostatnie odkrycie podczas prac konserwatorskich

.