Święta Rodzina otrzymała kolejne wsparcie

Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego parafia pw. Świętej Rodziny w Gostkowie otrzyma dofinansowanie na I etap renowacji ołtarza głównego w kościele parafialnym.Wysokość dofinansowania to 50 tys. złotych. Serdeczne podziękowania dla ministra Michała Dworczyka za wsparcie przygotowanego przez nas projektu. Czekamy z nadzieją na rozstrzygnięcie drugiego konkursu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, gdyż do rozpoczęcia prac potrzeba kolejnych 50 tys.

Słów kilka o ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. Św. Rodziny w Gostkowie:

W ołtarzu znajduje się obraz olejny namalowany na płótnie (najprawdopodobniej pochodzi z XVIII w.), który przedstawia dwie grupy: Trójcę Św. oraz Trójcę Stworzoną ? Św. Rodzinę, które łączy osoba Jezusa Chrystusa ? tutaj w konwencji Emmanuela. Grupy wspólnie tworzą formę krzyża. Bóg Ojciec na szczycie, poniżej Duch Św. w formie gołębicy ? symbol czegoś nie materialnego. Z lewej strony: św. Józef, który trzyma lilię ? symbol czystości, z prawej strony Matka Boża w czerwonej tunice z rozpuszczonymi włosami. Powyżej obraz olejny przedstawiający św. Jana Nepomucena, który obok Franciszka Ksawerego był sztandarowym świętym w okresie kontrreformacji, a który był bardzo popularny na terenach Śląska i Czech. W zwieńczeniu ołtarza figura św. Michała Archanioła, pierwszego z siedmiu, trzymającego miecz oraz wagę. Wokół dekoracja rzeźbiona, w postaci liści akantu (symbol zmartwychwstania).