Rozpoczynamy remont dachu kościoła w Jaczkowie

Rozpoczynamy dalszą część remontu kościoła filialnego w Jaczkowie. Tegoroczny etap współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje remont dachu kościoła nad nawą główną oraz wymianę okien wieży. Całość zadania to koszt 126 tyś. z czego 100 tyś. to dotacja z MKiDN.