Renowacja ołtarza głównego w Jaczkowie – etap III

Odbiorem konserwatorskim w dniu 25 listopada 2021 roku zakończyliśmy trzeci etap renowacji renesansowego ołtarza głównego w Jaczkowie. W tym roku dzięki dotacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (50 tyś.) udało się przeprowadzić konserwację estetyczną rzeźbionej sceny „UKRZYŻOWANIE” wraz z dekoracją bordiury wokół sceny oraz konserwację techniczną pozostałych elementów dekoracji rzeźbiarskiej i snycerskiej dolnej kondygnacji ołtarza. Prace przeprowadziła firma ADMIRABILIS Sp. z o.o. z Krzeszowa.

Efekty prac tutaj