Remont elewacji wieży w Jaczkowie

Rozpoczęliśmy współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego remont elewacji kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie. Jest to drugi etap remontu wieży tegoż kościoła, który rozpoczął się w ubiegłym roku.

Obecny etap przewiduje remont tynków dolnej części elewacji do wysokości drugiego gzymsu. Rozpoczęcie remontu od dołu elewacji jest wymuszony niezbyt dużymi środkami finansowymi. Łączny koszt obecnych prac wyniesie ok 55 tyś. zł. w tym dofinansowanie Z UMWD wynosi 40 tyś.

Podczas obijania tynków na południowej elewacji odsłonił się kamienny portal pochodzący z 1586 co poświadcza wyryty napis na portalu. Poniżej portalu znajduje się wnęka, w której mogła być umieszczona figura św. Michała Archanioła – pierwotnego patrona świątyni. Po konsultacji z konserwator wnęka zostanie odtworzona a do jej wnętrza powróci figura najpotężniejszego z aniołów.