MSWiA Fundusz kościelny

2017 ? Remont elewacji kościoła pw. Świętej Rodziny w Gostkowie wraz z wymianą okien ? etap I. Łączny koszt zadania 82 054,73 zł. Dofinansowanie MSWiA Fundusz kościelny 72 000,00 zł. Dofinansowanie Gminy Stare Bogaczowice 10 000,00 zł. Wkład własny mieszkańców Gostkowa i Nowych Bogaczowic 54,73 zł.
W ramach zadania zostały wykonane 3 okna do nawy głównej kościoła a także obito tynki elewacji kościoła za wyjątkiem elewacji wieży i przyległych, wykonano czyszczenie i naprawę murów, oraz położono tynki renowacyjne (kryjące) na powierzchni 112 m2.