MKiDN przychylne naszym wnioskom!!!

Obydwa wnioski złożone przez naszą parafię w ramach konkursu na ochronę zabytków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskały dofinansowanie.

Kwotą 60 tyś. zł ministerstwo wesprze dalszą konserwację wyposażenia kościoła parafialnego w Gostkowie. Na taką samą sumę możemy liczyć przy kontynuacji remontu wieży kościoła filialnego w Jaczkowie.
Tak więc przed nami kolejne prace, czekamy jednak na rozstrzygnięcie konkursów w innych instytucjach – najbliższe w Funduszu Kościelnym oraz Urzędzie Marszałkowskim.
W tym miejscu dziękujemy bardzo Panu Ministrowi Michałowi Dworczykowi za pomoc okazaną przy staraniu się o dofinansowanie.