Lepiej późno niż później

To był już naprawdę ostatni moment! Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (30 tyś.) możliwe jest przeprowadzenie pierwszego etapu konserwacji głównego ołtarza z kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

W tym roku zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i impregnacja wzmacniająca strukturę ołtarza. To bardzo czasochłonna praca, która jednak jest niezbędna przed przystąpieniem do kolejnych etapów konserwacji. Był to rzeczywiście ostatni moment. Niektóre z elementów ołtarza wprost rozsypywały się w rękach. Wszystko przez działanie przez długi czas drewnojadów. Zakończenie zadania w bieżącym roku zaplanowane jest na koniec października, ale ołtarz po pełnej konserwacji wróci najwcześniej za dwa lata.