KOMUNIKAT LEGNICKIEJ KURII BISKUPIEJ WS. WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2021/2022

Okres Adwentu sprzyja refleksji dotyczącej ostatecznego celu życia człowieka oraz uświadamia nam ogrom łaski, która spotkała ludzkość w momencie Narodzenia Pańskiego,

We wspólnocie Kościoła ten czas obfituje w mnogość form głoszenia słowa Bożego oraz doświadczenie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty podczas adwentowych rekolekcji, a okres Narodzenia Pańskiego staje się możliwością kontaktu z osobami powierzonymi naszej trosce we wspólnotach parafialnych podczas wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, kierując się troską o zdrowie i życie rodzin, zwłaszcza osób starszych, a także wszystkich prezbiterów diecezji legnickiej, podjął decyzję, że forma przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej 2021/2022 pozostaje w kompetencjach Księdza Proboszcza danej wspólnoty parafialnej.

Po odpowiednim rozeznaniu, zgodnie z obowiązującymi w danych momencie przepisami państwowymi i sanitarnymi, Ksiądz Proboszcz podejmie decyzję o formie i czasie przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej co zostanie ogłoszone w kościołach danej wspólnoty.

ks. prałat Robert Kristman

Wikariusz Generalny
Diecezji Legnickiej