Jakie inwestycje planujemy w 2019 roku?

Rok 2018 można uznać za rok największych inwestycji w powojennej historii naszej Parafii. Zakończyliśmy remont elewacji kościoła w Gostkowie (160 tyś.) w tej samej świątyni rozpoczęliśmy konserwację wyposażenia wnętrza (ołtarz główny 101 tyś.). zaś w kościele filialnym kontynuowaliśmy remont elewacji wieży (47 tyś.). Łącznie to prawie 310 tyś. zł. z czego 275 tyś. pochodziło z dotacji instytucji państwowych i samorządowych.

Największe podziękowania należą się tutaj Panu Ministrowi Michałowi Dworczykowi, który z dużym zaangażowaniem wspierał nasze wysiłki. W 2019 roku chcielibyśmy kontynuować prace zarówno przy wyposażeniu kościoła w Gostkowie jak i elewacji kościoła w Jaczkowie. Stosowne wnioski zostały złożone do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Czarny Bór.

Jednak najważniejszą rzeczą wydaje się przeprowadzenie konserwacji technicznej ołtarza z kościoła w Jaczkowie, który jest w katastrofalnym stanie. Gromadzona jest niezbędna dokumentacja, która posłuży do złożenia wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.