Jaczków – zakończono II etap konserwacji ołtarza

Odbiorem konserwatorskim zakończyliśmy drugi etap renowacji ołtarza głównego z kościoła pw. MB Częstochowskiej w Jaczkowie. W tym roku dzięki dotacji Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonana została pełna konserwacji predelli ołtarzowej. Koszt tegorocznych prac wyniósł prawie 41 tyś. zł. z czego 40 tyś. to dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.