Inwentaryzacja cmentarza – poszukiwani opiekunowie grobów

W związku z pracami mającymi na celu inwentaryzację cmentarza parafialnego przy kościele pw. Świętej Rodziny w Gostkowie. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego grobów na wyżej wymienionym cmentarzu.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane osoby zmarłej
W przypadku zbiorowego grobu wystarczy podać jedno imię i nazwisko.
Rodzaj grobu #1
Rodzaj grobu #2
Dane opiekuna grobu
Proszę o podanie opiekuna grobu, którego dotyczy formularz
Telefon kontaktowy do opiekuna grobu
Ulica, numer domu (mieszkania)
Kod pocztowy
Miejscowość

Podane dane zostaną wykorzystane w komputerowej ewidencji cmentarza w Gostkowie.

Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Gostkowie.