Gmina Stare Bogaczowice

2014 ? Gostków, kościół pw. Świętej Rodziny (XV w.): naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia
dachu wieży, remontem elewacji wieży i elewacji przyległych. Łączny koszt zadania 201 151,46 zł. Dofinansowanie MKiDN 100 000,00 zł. Dofinansowanie Gminy Stare Bogaczowice 10 000,00. Wkład własny mieszkańców Gostkowa i Nowych Bogaczowic 91 151,46 zł.
W ramach zadania przeprowadzono prace remontowo-budowlane obejmujące swym zakresem remont tynków elewacji oraz konstrukcji wieży, jak również elewacji przyległych tj. usunięcie starego tynku, naprawa i uzupełnienie spoin, wzmocnienie murów, konserwacja konstrukcji szkieletowych, położenie nowych tynków, renowacyjnych a także remont konstrukcji dachu i kopuły wieży wraz z wymianą blachy. Prace przeprowadziła firma P.P.H.U. Portal -Renowacje S.C. Sobol ? Kowalczyk ze Strzegomia.
Galeria przed i po tutaj.

2015 ? Gostków, kościół pw. Świętej Rodziny (XV w.): kontynuacja remontu kościoła: naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu. Łączny koszt zadania 200 419,39 zł. Dofinansowanie MKiDN 100 000,00 złDofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. 40 000,00. Dofinansowanie Gminy Stare Bogaczowice 10 000,00 zł. Wkład własny mieszkańców Gostkowa i Nowych Bogaczowic 50 419,39 zł.
W ramach zadania przeprowadzono prace remontowo-budowlane polegające na rozebraniu pokrycia dachu, wymianie zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu, impregnacji konstrukcji drewnianej, wymianie
łacenia dachu, pokryciu dachu dachówką ceramiczną, montażu obróbek blacharskich i rur spustowych, montażu
gąsiorów dachowych, wykonaniu instalacji odgromowej.

2016 – Wymiana okien prezbiterium i nawy głównej kościoła pw. Świętej Rodziny w Gostkowie – etap I. Łączny koszt zadania 20 224,35 zł. Dofinansowanie Gminy Stare Bogaczowice 10 000,00 zł. Wkład własny mieszkańców Gostkowa i Nowych Bogaczowic 10 224,35 zł.
W ramach zadania wymieniono dwa okna w prezbiterium i jedno w nawie głównej kościoła.

2017 – Remont elewacji kościoła pw. Świętej Rodziny w Gostkowie wraz z wymianą okien – etap I. Łączny koszt zadania 82 054,73 zł. Dofinansowanie MSWiA Fundusz kościelny 72 000,00 zł. Dofinansowanie Gminy Stare Bogaczowice 10 000,00 zł. Wkład własny mieszkańców Gostkowa i Nowych Bogaczowic 54,73 zł.
W ramach zadania zostały wykonane 3 okna do nawy głównej kościoła a także obito tynki elewacji kościoła za wyjątkiem elewacji wieży i przyległych, wykonano czyszczenie i naprawę murów, oraz położono tynki renowacyjne (kryjące) na powierzchni 112 m2.