Gmina Czarny Bór

2017 ? Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży oraz remont ośmiobocznej elewacji wieży kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie ? I etap. Łączny koszt zadania 105 702,84 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. 30 000,00. Dofinansowanie Gminy Czarny Bór 35 000,00 zł. Wkład własny mieszkańców Jaczkowa 40 702,84 zł.
W ramach zadania przeprowadzono prace remontowo-budowlane, które objęły swym zakresem konserwację konstrukcji szkieletowych hełmu wieży, rozbiórkę blaszanego pokrycia dachu wieży, rozbiórkę deskowania połaci dachu wieży, odeskowanie połaci dachu wieży, krycie papą dachu wieży, krycie dachu blachą cynkową.