Figura św. Michała Archanioła

Kościół zwraca się do św. Michała Archanioła jako do swego Opiekana i Patrona. “On jest księciem i wodzem zastępów niebieskich którego Kościół zawsze wzywał i winien na nowo przyzywać, aby wspomagał wiernych w przeciwstawianiu się demonowi, który “jak lew ryczący, krąży szukając, kogo pożreć” (1P 5,8).

Święty Michał Archanioł wkraczając w historię zbawienia upadłej ludzkości ciągle walczy w obronie Chwaty Bożej spiesząc jej na ratunek przeciwko atakom szatana. W dwutysięcznej historii Kościoła św. Michał Archanioł wiele razy interweniował przeciwko atakom szatana zmierzającym do zniszczenia Ludu Bożego.

Papież Leon XIII widząc wzmagające się działanie szatana i mając jego wizję w której diabeł atakował Rzym, ułożył osobiście modlitwę „Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce…” i w 1886 roku rozesłał ją do wszystkich biskupów, aby była odmawiana po Mszy św.

Ojciec święty Jan Paweł II 24 maja 1987 roku w sanktuarium św. Michała Archanioła na Górze Gargano powiedział: „walka z demonem którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła, jest również aktualna dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie… W tej walce Archanioł stoi u boku Kościoła, aby bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana…!”

Nasza Parafia od 2008 roku ma szczególne nabożeństwo do św. Michała Archanioł, który okazuje nam z woli Bożej swoją ogromną pomoc i obronę przed złem. W dowód wdzięczności dla Chwały Bożej „Któż jak Bóg” chcemy przy plebanii w Gostkowie postawić figurę św. Michała Archanioła jako podziękowanie Panu Bogu za Jego opiekę nad naszą Parafią pw. św. Rodziny w Gostkowie do której należą miejscowości: Gostków, Nowe Bogaczowice, Jaczków, Sędzisław.

Koszt figury 1200 zł.

Dodatkowe koszty będą związane z posadowieniem figury na cokole, przygotowaniem cokołu do charakteru figury, zbudowanie placu z kostki przy figurze, obniżenie płotu od strony ulicy. Za każda dobrowolną ofiarę na ten cel serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!

Ks. Proboszcz Andrzej Wilczyński

Nr. konta parafialnego:


Santander Bank
Parafia Rzymskokatolicka p.w. świętej Rodziny w Gostkowie
83 1090 1942 0000 0001 2342 8984

Tytułem: figura św. Michała Archanioła