Zakończenie I etapu renowacji ołtarza głównego w kościele parafialnym

Odbiorem konserwatorskim zakończył się tegoroczny pierwszy etap renowacji ołtarza głównego w kościele parafialnym w Gostkowie. W ramach zadania pracom konserwatorskim został poddany obraz “Święta Rodzina”, nastawa ołtarzowa i pozłacane ramiona. Oprócz intensywnego złota uwagę zwraca również nowy “stary” kolor marmoryzacji nastawy ołtarzowej, który został przywrócony do pierwotnego wzoru. Konserwację przeprowadziła firma ARS FORTIS z Krakowa.

Prace były możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

Nazwa zadania: Gostków, kościół pw. Świętej Rodziny, (XV w.): renowacja ołtarza głównego wraz z rzeźbami świętych – etap I

Wartość zadania: 101 367,25 zł

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie  50 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ w kwocie 50 000,00 zł.

Szczególne podziękowania dla Pana Ministra Michała Dworczyka oraz Pana Grzegorza Macko za wsparcie naszych działań w pozyskiwaniu dotacji.

W tym roku zostały złożone kolejne wnioski do MKiDN oraz Gminy Stare Bogaczowice o dofinansowanie następnego etapu renowacji.
Na początku następnego roku podobne wnioski trafią do Fundacji KGHM, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.