755. rocznica powstania Nowych Bogaczowic

14 września 2018r. w Święto Podwyższenia Krzyża Św. przy krzyżu w Nowych Bogaczowicach odbyło się nabożeństwo połączone z obchodami 755. rocznicy istnienia Nowych Bogaczowic.

Wieś Richenow jako odrębna miejscowość po raz pierwszy pojawiła się w 1263r. w kancelarii biskupa wrocławskiego Tomasza I. Biskup Tomasz znany jest przede wszystkim z ożywionej działalności osadniczej na ziemi nysko – otmuchowskiej, co później było podstawą do stworzenia księstwa biskupiego. Od 1235r. prowadził konflikt z Henrykiem Brodatym o immunitet dla własności biskupich. Zakończył się dopiero w 1261r. kiedy zgodę na niego wydał Bolesław Rogatka.  Richenowe prawdopodobnie początkowo były miejscowością rycerską z wolnym sołectwem.

W 1354/55 roku opat krzeszowski Helwig miał od braci Czirnów (zniemczony ród Czerniawa, od nich pochodził wielki rozbójnik Hans von Czirne, który walczył pod Grunwaldem – strona krzyżacka, później znany rozbójnik) odkupić część wsi Nova Richnov, pozostałą część mieli bracia zapisać krzeszowskiemu opactwu – wg dokumentów Bolka II

W 1547 roku opat Johann V zastawił Reichenow radcy cesarskiemu Hansowi von Schaffgotsch (znany ród na śląsku od XIIw. Z grodu pochodzi dowódca wojsk Habsburskich podczas wojny 30); taki stan rzeczy pozostał do 1571 roku, kiedy opat Krzysztof Scholtz ponownie odkupił miejscowość.

Nowe Bogaczowice podobnie jak większość Śląska po I wojnie śląskiej 1740/42 przeszła do rąk Królestwa Prus. Na przestrzeni wieku XIX w. możemy spotkać się z nazwą Hollkrucke , Hellkrucke, Neu – Reichenau. W granicy Niemiec wioska pozostała do zakończenia drugiej wojny światowej. Współczesna nazwa pojawiła się ok. 1947. Wcześniej Nowe Bogaczewice.

Typowo dla rejonu przedgórza Sudeckiego w Nowych Bogaczowicach popularne było tkactwo lnu, wspomagane za pewne przez opactwo krzeszowskie. Prawdopodobnie rozwinęło się tu dopiero po wojnie trzydziestoletniej. Istniała więc tu prawdopodobnie odpowiednia infrastruktura jak bielarnia, międlarnia.  Upadek tkactwa to  XIX.w

Nowe Bogaczowice należały do okręgu bolkowsko-kamiennogórskiego księstwa świdnickiego, później do powiatu bolkowskiego w rejencji legnickiej, od 1934 roku były przyłączone do powiatu Kamienna Góra. Pod koniec XXw. Przeszły do powiatu wałbrzyskiego.

Galeria wydarzenia