Parafia z dofinansowaniami

Mamy bardzo dobre wieści z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obydwa nasze wnioski dotyczące remontu elewacji kościoła w Jaczkowie oraz konserwacji ambony w kościele w Gostkowie otrzymały dofinansowanie.

Po rozstrzygnięciu pozostałych konkursów w innych instytucjach będziemy mogli zadecydować jak duży będzie zakres tych prac.

Chcemy tutaj podziękować Panu Posłowi RP Wojciech Murdzek za wsparcie i życzliwość.