Porządek kolędy – Jaczków

od godz. 10:00 według kolejności zapisów

11 styczeń 2023 r.
nr 67A, 5, 4, 3, 2, 1, 70, 69

12 styczeń 2023 r.
nr 6, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 19/6, 18, 17, 54

13 styczeń 2023 r.
nr 26, 30, 32, 33A, 33, 38, 38A, 39, 40, 42

14 styczeń 2023 r.
nr 46A, 46/1, 47, 47A, 48, 49, 50, 52, 55, 58, 60, 84, 63