Porządek kolędy – Sędzisław

Według kolejności zapisów

od godz. 10:00

3 styczeń 2023 r.
nr 1, 5A, 4, 5, 12, 23, 25A, 14, 17, 9, 26, 27, 29/2, 29/4, 30/1, 31/2, 31/1

4 styczeń 2023 r.
nr 35/9, 36/1, 36, 34, 43, 46, 47/3, 49/3, Jaczków, nr 71, 71B/2, 70, 71A

5 styczeń 2023 r.
nr 50, 52, 54/2, 57, 64A, 69, Kolonia, nr 71, 72, 74, 75, 76

9 stycznia 2023 r.
nr 81/5, 84, 86, 87, 90A, 90, 91A, 92, 94/1, 94/3, 136, 99/1, 99/5, 99/8

10 styczeń 2023 r.
nr 148, 147, 143/4, 137, 131, 129, 126, 121/4, 121/5, 124, 123